Pravidla pro soutěž na facebooku

Pravidla

I. Základní ustanovení

  1. Pořadatelem soutěže je Kovaný svět s.r.o. se sídlem ve Ždírci, ulice Myť 73, PSČ 336 01, IČ: 07944047. Společnost je vedená v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 37552
  2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli nikoliv Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli nikoliv Facebooku.
  3. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“). Účastník nemusí být zákazníkem pořadatele.

II. Podmínky zařazení do vyhodnocení tipovací soutěže

  1. Podmínkou účasti v soutěži je vložení komentáře se správnou odpovědí pod soutěžní otázku na Facebooku, sledování FB stránky Kovaný svět a označení příspěvku se soutěží „To se mi líbí“
  2. Do vyhodnocení soutěže nebudou zařazeny komentáře, které budou chybné nebo nebudou svým charakterem plněním soutěžního zadání.

III. Výhra

  1. Vylosován bude jeden výherce dle zadání soutěže

IV. Vyzvednutí výhry

  1. Výhra bude zaslána na adresu výherce. Pokud výherce na výzvu o zaslání doručovací adresy nezareaguje do 14 dní od výzvy o zaslání adresy, výhra propadá
  2. Výhra bude zaslána kurýrní službou nebo Českou poštou na náklady Pořadatele soutěže
  3. Výhru je možné po předchozí domluvě vyzvednout osobně v sídle nebo provozovně společnosti

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021